Sådan foregår parterapi 

Første gang, I kommer, skal jeg lære jer at kende. Hvem er I, hvad kommer I med, og hvor kommer I fra? Vi taler om jer som par og hvad I gerne vil have ud af parterapi. Herefter aftaler vi, hvordan vi går videre. Nogle par går et fast antal gange, andre bestiller fra gang til gang. Jeg anbefaler mindst tre sessioner. De fleste går fem eller flere.

Samtalen er kernen

I parterapi taler I med hinanden og mig. Jeg sætter i gang, faciliterer og sørger for, at I begge bliver hørt. Jeg kan også hjælpe med at ‘oversætte’ svære følelser eller budskaber.

Nogle gange vil I tale lige meget, andre gange er der mere fokus på den ene eller den anden. I vil altid komme til orde begge to.

Fokus på jeres forhold

Parterapi handler om jeres forhold. I er altså ikke i individuel terapi. Indimellem kan det dog også være nyttigt at tale om, hvad I hver især har med i bagagen, når det gælder kærlighed og parforhold. Eller vi kan tale om det, der især rører sig i den ene af jer, fx frygt for at miste, sygdom, arbejdsløshed eller andet – fordi det påvirker jeres forhold.

Øvelser og lektier

Jeg har et lager af korte eller længere øvelser, I kan lave i rummet sammen med mig, eller som I kan få med hjem. Nogle elsker ‘lektier’, andre vil hellere være fri. Begge dele er helt i orden. Terapien skal frem for alt føles relevant for jer.

Forventninger til jer

Jeg forventer, at I kommer for at arbejde med jer selv og hinanden, og at vi taler ordentligt til hinanden og mig. I skal ikke kunne fine ord eller have prøvet terapi før, og det er helt okay at være usikker på, hvad terapi er og kan. Vi finder ud af, hvad det kan for jer.

Pris, parterapi: 1.795 kr. for 80 minutter

Typiske udfordringer

Dårlig kommunikation

Rigtig mange par kommer til mig med problemet ‘dårlig kommunikation’. De føler ikke, at de kan tale om problemerne, at de får talt nok sammen, at de bliver hørt, når de taler.

At tale sammen i en intim relation rummer en mængde udfordringer:

 • Vi har ofte ikke det samme sprog for følelser
 • Vi lytter ikke til ordene, men tuner ud og fylder de blanke felter med det, vi tror, den anden vil sige
 • Vi lytter med vores egne forestillinger frem for med ørerne
 • Vi sætter ikke en god ramme om kommunikationen, men tror at den kan klares i luften mellem andre gøremål
 • Vi gør ikke samtaler færdige. Ofte synes den ene part, at “vi taler altid om problemer”, mens den anden synes, at “vi får aldrig talt i bund”

Alt det ser vi på i parterapien, og så øver vi os. I et trygt rum vender vi dårlige vaner til gode og finder en måde, I kan tale sammen, som faktisk virker.

Tvivl og tilknytning

Jeg har en del par i starten af 30’erne, som kommer til mig med deres tvivl:

 • Skal vi gå fra at ses til at være kærester?
 • Skal vi blive sammen (for altid)?
 • Skal vi have børn sammen?
 • Hvordan skal vi være en familie?
 • Hvilken type forhold vil vi have?

Det er er store eksistentielle overvejelser, og de skal tages alvorligt. Det gør jeg. Vi arbejder med det, jeg kalder Voksenlivet 2.0, ud fra ideen om, at ethvert menneske må tage sit eget liv på sig. Når et par kan dele tvivlen og være i de store spørgsmål sammen, oplever jeg, at det både skaber afklaring og samhørighed. Jeg kan ikke vælge for jer, men jeg kan hjælpe jer med at mærke, hvem I er, og hvad der er vigtigt for jer.

Lystubalance

Sex og lyst kan enten være grunden til, at et par kommer, eller et emne vi kommer til at tale om undervejs. Typiske udsagn kan være:

 • “Jeg savner at være intim med min partner”
 • “Jeg kan ikke have sex med dig, når vi er uvenner hele tiden”
 • “Det er, som om vi mere er blevet venner hen ad vejen”
 • “Det er svært for mig at tænde hjemme blandt vasketøjet”
 • “Børnene tager al energien, og så kommer du med endnu et krav”

Lystubalance, som vi kalder det, handler ikke kun om hvor meget eller lidt lyst et par har. Det handler også om, hvad I hver især har lyst til, hvordan jeres balance i det hele taget er, og hvordan I er vant til at være sammen. Lysten er med os hele livet, men ændrer form og styrke. I terapien kan vi både gå dybere ind i årsagerne til lystubalancen og finde konkrete første skridt til at komme derhen, hvor I gerne vil være seksuelt.

Utroskab

Når et par kommer, og den ene har været utro, vil de som regel være i chok begge to. Den ene over svigtet, den anden over at være blevet afsløret. Utroskab kan bringe et væld af følelser frem, og terapirummet er et sted, hvor de kan få frit løb. Det kan være følelser som:

 • Vrede
 • Sorg
 • Jalousi
 • Svigt
 • Skam
 • Angst
 • Lede
 • Lyst
 • Skadefryd
 • Mindreværd
 • Mereværd

… og meget mere. Nogle af følelserne, fx lyst, kan overraske eller forskrække, men alt er fuldstændig normalt. Utroskab kan udløse lyst, fordi en anden har begæret det, du havde, og pludselig får du øjnene op for det. Samtidig er du vred og føler måske afsky, og de to følelser kan være meget forvirrende at have på en gang.

Jeg tager altid udgangspunkt i, hvad du/I har brug for. Nogle har brug for at tale hele utroskaben igennem, andre har mere fokus på afklaring af, hvad der skal ske nu.. Jeg kan støtte jer med min viden og ved at turde være med jer i de svære følelser.

Utroskab kan nogle gange åbne for samtaler, I ikke har haft før, som kan bringe jer tættere på hinanden og det forhold, I gerne vil have. Andre gange er skaderne på selvværd og tillid så store, at reparationsarbejdet bliver for omfattende.

Åbne forhold

Nogle par vælger monogami fra og aftaler, at det seksuelle rum kan omfatte andre efter aftale. De kan kan forskellige betegnelser som fx:

 • Non-monogami
 • Polyamouri
 • Åbne forhold
 • Swingerforhold

At leve med flere seksuelle partnere kræver meget kommunikation og løbende tjek-ind. Har vi det stadig godt med de rammer, vi har sat? Er det, som vi havde forestillet os? Føler vi os stadig trygge og glade i relationen?

Mange af problemstillingerne ligner dem i monogame forhold, men de bliver sat på spidsen og udfordret af den non-monogame livsstil. Jalousi, frygt og usikkerhed kan fylde, også selv om begge har sagt ja til non-monogami.

I terapien er der taletid til alle følelser, og vi kan sammen se på jeres oplevelser og dynamikker. Jeg kan støtte jer i at sætte de rammer, der fungerer bedst for jer.

Andre former for terapi

Soloterapi

Klienter kommer alene hos mig for at arbejde med dem selv og deres relationer. Det kan handle om bl.a.:

 • Tilknytning
 • Selvværd
 • Negative tanker
 • Svære relationer
 • Grænser

I soloterapi er samtalen kernen, men jeg bruger også øvelser og lektier, hvis det giver mening for dig.

Single i parterapi

Nogle gange er det bedste tidspunkt at gå i parterapi på, der hvor du er single. Her er fred og ro til at se på, hvor du har været, hvor du er nu, og hvor du gerne vil hen i dit kærlighedsliv. Single i parterapi er fx for dig der:

 • Er blevet skilt og har brug for en ny start i kærligheden
 • Synes, at du ender i de ‘forkerte’ forhold igen og igen
 • Vil have mere ud af livet og kærligheden

Single i parterapi indeholder:

 • Samtaler om dit kærlighedsliv indtil nu – hvad har du med af overbevisninger og mønstre? – og dine ønsker for dit kærlighedsliv i fremtiden
 • Øvelser, der kortlægger dine styrker og værdier
 • Lektier i form af skriveøvelser (eller indtaling af memoer), leg med kort eller billeder
 • Meditationer
 • Praktiske øvelser i dine relationer

Pris, soloterapi: 1.100 for 50 minutter

Terapi med andre relationer

Hos mig er kærlige relationer ikke udelukkende romantiske partnere. Hvis det giver mening for dig, må du tage andre med i terapi, fx:

 • En ven eller veninde
 • Et voksent barn
 • En forælder
 • En elsker eller elskerinde
 • Et situationship

Er du i et polyamourøst forhold med tre eller flere personer, må I komme sammen.

Pris, terapi for to personer: 1.795 kr. for 80 minutter

Pris, terapi for tre personer: 2.700 kr. for 100 minutter

Bestil tid til kærlig forandring

Ring eller skriv til mig, hvis du vil høre nærmere om terapi hos mig eller bestille en tid med det samme. Den hurtigste vej er som regel sms.

Terapien foregår i Holbergsgade 26, 1.tv, København K eller online.

Tlf.     29916967
Mail   ulla@hingethomsen.dk

Priser

Solo / 50 minutter   kr. 1.100

Par / 80 minutter     kr. 1.795

Triade / 90 minutter kr. 2.700

Nærmest nyforelskede igen

“Det er altid en overvindelse at starte i terapi, men vi er ret vilde med det. Ulla skaber et sted, hvor det usagte bliver en styrke for parforholdet. Lige nu er vi nærmest nyforelskede.”

Forstår hinanden bedre

Vores forløb hos Ulla har hjulpet os enormt meget i forhold til at forstå hinanden og se hver vores rolle i vores forhold.” 

Et rum for de svære ting

“Vi følte os til enhver tid meget trygge. Ulla formåede at skabe et rum for os, hvor vi kunne snakke frit og åbent med hinanden. Hun hjalp os også til at få sagt de svære ting til hinanden.”

Ikke på nogens hold

“Ulla var fantastisk til at være neutral og ikke være på nogens hold. Men kiggede på os som par og reparerede de ting, der var i stykker eller gået galt.”

Større mod til at være mig selv

“Det er som om, Ulla lytter bag om det, jeg siger, og hører noget på et dybere niveau end det, jeg selv har tænkt. Jeg har haft mange aha-oplevelser om mig selv på baggrund af det, vi har snakket om, fået nye indsigter og et større mod til bare at være mig i relationer.”

Plads til begge

“Ulla lyttede til både mine og min partners behov. Hun gav plads og rum til at få talt om alt det sårbare. Hun hjalp os med at sætte ord på vores følelser og tanker og give hinanden plads i dette arbejde. Jeg vil til enhver tid anbefale Ulla til andre par, som gerne vil udvikle deres parforhold.”

Forberedt, da krisen kom

“Ulla skaber et rum, hvor man kan åbne op og lære at forstå sig selv, og sin partner på nye måder. Jeg vil klart anbefale det til par, også forebyggende. Vi stod først efterfølgende i en rigtig krise i parforholdet, hvor vi virkelig havde meget gavn af det forebyggende arbejde hos Ulla.” 

Kom ud af handlingslammelsen

“Jeg opsøgte specifikt Ulla, fordi jeg ønskede et terapeutisk perspektiv med udgangspunkt i særlig sensitivitet. Jeg oplevede bl.a., at Ulla kom med konstruktive bud på, hvordan jeg kunne bevæge mig væk fra et handlingslammet udgangspunkt til en mere proaktivt position. Jeg vil klart anbefale Ulla, fordi hun er et menneske, der har en særlig evne til at lytte proaktivt, er omsorgsfuld og nænsomt skubbede mig i en bedre retning.” 

Et helt særligt rum

“Vi åbnede op om nogle ting, vi ikke vidste, hvor meget påvirkede os. Rummet gav mulighed for både at åbne os, men også til at lytte og forstå den anden. Nogle af tingene kunne vi tage med hjem og bruge i praksis, men rummet hos Ulla kan alligevel noget helt særligt.”

Hjulpet igennem en svær tid

“Ved hjælp af Ulla kom vi igennem en svær tid i vores parforhold. Jeg vil til enhver tid anbefale Ulla til andre par, som har brug for et trygt rum at tale om deres individuelle og fælles behov i deres parforhold.”

Åbnet på et nyt niveau

Jeg oplevede at få talerum, og hjælp til at få sat ord på det tanker og følelser jeg gik med, hvilket jeg ellers har haft rigtig svært ved i mit parforhold.  

Ulla var god til at læse og forstå mig og hjælpe mig til at åbne mig op på et andet niveau. Noget jeg ellers aldrig har gjort før. Ulla var god til at sørge for at vi begge fik taletid, og igennem de sessioner vi havde sammen, lavede vi flere øvelser som åbnede op for de problematikker der fyldte i vores forhold,