Energi og Bolig

Magasinet Energi og Bolig er kundeblad for energivirksomheden SEAS-NVE og udkommer fire gange om året. Jeg har tidligere været redaktør af magasinet gennem Aller Client Publishing (nu OTW) og har de sidste år skrevet forsideportrættet.