Arbejdermuseet

Arbejdermuseet, der har til huse i skønne historiske lokaler i Rømersgade i København, har været min kunde siden 2016. Jeg startede med at skrive pressemeddelelser og nyhedsbreve for museet og blev gradvist inddraget mere og mere i museets overordnede kommunikationsstrategi. I 2017 var jeg med til at ansætte en kommunikationsansvarlig på museet, fordi jeg vurderede, at der var brug for en fuldtidsmedarbejder, men jeg er fortsat tilknyttet som tekstforfatter og sparringspartner.