HK

HK Stat henvendte sig til mig, da de skulle have skrevet en grundfortælling om kompetenceudviklingsprojektet Fremtidens fag, kompetencer og jobveje. Teksten skulle beskrive medlemmernes udfordringer på arbejdsmarkedet, fremtidsfelter, kompetencespor og jobveje samt deres opskrift på, hvordan medlemmerne bedst forbereder sig på at bevare nutidens og udfylde fremtidens job. Jeg skrev grundfortællingen efter interview med formand Rita Bundgaard og forskellige ansatte i HK Stat.